Kristof Colomb

Amerika’yı Kim Keşfetti?

1451’de Cenova’da, (Italya) doğdu. 1506’da 54 yaşında öldü.

Kristof Colomb, ünlü bir kâşif ve denizcidir. Avrupa’dan batıya doğru bir rotayla Uzak Doğuya varmaya çalışırken Amerika kıtasıyla karşılaşmıştır.

3 Ağustos 1492’de Colomb, İspanyol kraliçesinin maddî desteğiyle, üç küçük gemisi Santa Maria, Nina, Pinta ve doksan kişilik mürettebatıyla denizlere yelken açtı. 9 hafta sonra karayı görmeyi başardı. Gördükleri kara aslında Bahama Adaları’ydı; fakat Colombus, bu adaların Bati Hint Adaları olduğunu ve Japonya’ya çok yakın olduklarını sanıyordu.

Colomb, İspanya’ya bir kahraman olarak döndü ve kendisine Okyanuslar Amirali ve Hint Adaları Genel Valisi unvanları verilmiştir. Bu unvanlar, Colomb’un bu yeni topraklarda koloniler kurup yönetebilmesi anlamına geliyordu. Kristof Colomb, ikinci yolculuğuna 1493 yılında çıktı ve Jamaika’ya gitti. 1498’deki üçüncü yolculuğundaysa Güney Amerika’ya ayak bastı. Kristof Colomb’un, yöneticiliği, keşifçiliği kadar iyi değilmiş. Sıkı yönetiminden doğan şikâyetler nedeniyle tutuklanarak İspanya’ya geri gönderilmiştir. Fakat kısa bir süre sonra affedildi ve 1502 yılında yeni bir yolculuğa çıkmasına izin verilmiştir. 1506’da, yine Uzak Doğuya vardığı inancıyla ve aslında hiçbir Avrupalının ayak basmadığı toprakları keşfettiğini bilemeden öldü.

Colombus’ un, Cartagena’daki (Ispanya) heykeli.

Bu harita, Columbus’un Atlantik Okyanusu’ndan geçişini gösteriyor. İlk yolculuk, 1492–14934 dördüncü yolculuk, 1502–1504

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir