Afrika Kıtası

Afrika kıtası, dünyanın ikinci büyük kıtasıdır ve yerkürenin karasal alanının beşte birini kaplar. Kuzey ve güneyden, aynı mesafede uzanarak ekvatorun her iki yanında yer alır....

Read More >>

Avrupa Kıtası

Avrupa kıtası, Afrika’nın kuzeyinde, Asya’nın batısında ve Atlas Okyanusu’nun doğusunda bulunan, yarımada şeklindeki kıtadır. Dünyanın en küçük ikinci kıtasıdır. Sınırları içinde 64 ülke barındırır. Avrupa en küçük kıta olmasına rağmen, tüm dünya nüfusunun...

Read More >>

Asya Kıtası

Asya kıtası, yeryüzünün kara alannın üçte birini kaplayan, dünyanın en büyük kıtasıdır. Aynı zamanda üzerinde en çok insanın da yaşadığı yerdir. Dünya nüfusunun yaklaşık üçte...

Read More >>