Avustralya Kıtası (Okyanusya)
Tagged Tags:

Avustralya; Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine ve Orta ile Güney Pasifik’teki birçok adanın dahil olduğu Okyanusya kıtasının anakara kitlesidir.

Avustralya, olağanüstü doğal güzelliğe sahip büyük bir ülkedir. Avustralya toplumu, Aborijin nüfusun kültürüyle dünyanın her yerinden gelen yerleşimcilerin geleneklerini birleştiren bir renkliliğe sahiptir.

Kara kitlesi, 300 milyon yıldan bugüne istikrarlıdır. Onemli deprem, volkanik hareketlilik veya dağ oluşumu dönemleri olmamıştır. Bu, rüzgâr ve suyun, karayı aşındırarak düzleştirdiği anlamına gelir.

Arazinin Görünümü

Avustralya Kıtası’nın çoğu, (Doğuda Büyük Ayırıcı Sıradağlarla Bati sahili arası), ‘şehir dışı’ diye bilinmektedir. Ülkenin Batı yarısı, genellikle çöldür. Burada az sayıda insan yaşar. Bitkilerle hayvanların yüksek sıcaklıklara ve kuraklığa uyum sağlamaları gerekir. Merkezdeki alçak araziler de kuru ve düzdür; fakat kuyu kazarak ulaşabilecek yüzeyin altında su bulunur. Büyük Ayırıcı Sıradağlar, dar sahil şeridini kurak iç bölgeden ayırır. Burada yağış miktarı yüksek ve toprak daha verimli olduğundan Avustralyalıların çoğunluğunun yaşadığı yerdir.

Olgas’lar, Avustralya’nın merkezindeki Uluru yakınlarında bir grup yüksek, alışılmışın dışında bir kırmızı renge sahip kubbeli kayalardır. Avustralya’nın doğal güzellikleri dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin ilgisini çeker.

Benzersiz Bitki ve Hayvanlar

Avustralya kıtası, diğer kıtasal kara kitlelerinden 65 milyon yıl önce ayrılmıştır. Bu uzun izolasyon nedeniyle ülkede başka hiçbir yerde bulunmayan birçok bitki ve hayvan vardır. Bunlardan bazıları olan eşidnalar ve ördek gagalı orntorenk yumurtlayan eşsiz memelilerdir. Kangurular koalalar ve wombatlar, yavrularını keselerinde taşıyan keseliler adı verilen bir memeli grubuna dahildir.

Zengin Kaynaklar

Avrupalı yerleşimler, Avustralya kıtasına birçok yeni tarım ürünü ve çiftlik hayvanı getirdikler. Yeterli yağışın olduğu yerlerde çiftçiler buğday, meyve ve şeker kamışı yetiştirirler. Daha kuru bölgelerde, koyun ve sığır çiftçileri vardır.

Avustralya kıtası, aynı zamanda mineraller ve metaller açısından da çok zengindir. Doğudaki dev kömür yataları ülkeyi dünyanın en büyük kömür ihracatçısı yapmıştır. dünya opalinin %90’ı, güney Avustralya’daki Cooper Pedy adındaki tek bir madenden çıkarılır.

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir