Avcı Kuşlar
Tagged Tags: , ,

Kartallar, doğanlar, akbabalar gibi avcı kuşlar ya da avlanan kuşlar, diğer hayvanları yemek için avlamak ve öldürmek üzere olağanüstü donanımlı kuşlardır. Kancalı gagaları, pençeli güçlü bacakları vardır. Görüşleri bizimkilerden çok daha gelişmiştir ve çok iyi işitme duyuları vardır.

Kartal

Akbabalar, avcı kuşlardan çok daha güçlü kuşlardır. Genellikle ölü hayvanlarla beslenirler (leş). Baykuşlar geceleri avlanan kuşlardandır. Doğan ve akbabalarla doğrudan bağlantılıdır.

Doğan

Öldürmeye Odaklanmak

Avlara göre, avlanma yöntemleri ve tipleri değişkenlik gösterir. Doğanlar, kuş ve memelileri yakalamak için yere yakın uçar. Atmacaların, avlarını yakalamaya yarayan uzun bacakları vardır. Ayrıca kısa ve geniş kanatları, yaşadıkları ormanlarda kolayca dönmelerini sağlayan uzun kuyrukları vardır. Alaca doğanlar hızlarını kullanarak diğer kuşları uçarken öldürür. Sakallı akbabalar, kemikleri yukarıdan bırakarak kırarlar ve iliklerini çıkarırlar. Bal şahinlerinin, arı yuvalarını kazmaya yarayan kör pençeleri vardır. Akbabalar genellikle leş ararlar, canlı hayvan avlamazlar.

Akbaba

Baykuşların çoğu gece avlanmaktadır. İri gözleri, geceleri şekilleri net görebilmelerini ve mesafeleri doğru kestirebilmelerini sağlar. Baykuşların işitme duyuları çok gelişmiştir. Bu nedenle karanlıkta bile rahatlıkla avlanabilirler. Büyük gri baykuşlar, avları kar altında yol aldığında bile fark eder. Baykuşun yumuşak tüyleri sessizce süzülmesine imkân tanıdığından avları yaklaştıklarını duyamaz. Bazı baykuşlar küçük hayvanlarla bazıları böcekle ya da balıkla beslenmektedir.

Doğan Avcılığı

Doğan avcılığı, genelde iyi eğitilmiş avcı kuşları kullanarak diğer kuş ve hayvanları avlamaya yönelik antik zamanlara dayanan bir spordur. Muhtemelen 4000 yıl önce Çin’de ortaya çıkmıştır. Orta Çağda Avrupa’da yaygın olan spor, son zamanlarda yeniden canlanmıştır. En çok tercih edilen türler atmaca, doğan, kartal ve şahindir. Bir zamanlar tüm hayvanlar vahşi yaşamdan koparılmaktaydı. Günümüzde birçok tür kontrol altında çiftleştirilmektedir.

Avlanan Avcılar

Yıllar boyunca oyun kuşlarını avlayan avcı kuşlar, insanlar tarafından öldürülmüş ya da tutsak edilmiştir. Birçoğu da doğan avcılığı sporu için yakalanmıştır. Ayrıca zararlı böcekleri öldürmek için kullanılan tarım ilaçları, avcıları da etkiler; çünkü avlandıkları hayvanlar bu ilaçları yer. Bu tarım ilaçlarından en zararlı olanları birçok ülkede yasaklanmıştır. Alaca doğan gibi bazı türler, kimyasal zehirlenme dolayısıyla sayıca hızla azalmaktadır.

Kırmızı çaylak avlanmak için havada süzülüyor. Bu kuşların görüşleri o kadar iyidir ki yemeklerini çok yüksek bölgelerden saptayabilirler.

Baykuş

• Baykuşlar, avlarını bütün olarak yutar ve daha sonra yenilemeyecek bölümleri topak ve parçalar hâlinde geri çıkarır. Bu topaklar ayrıldığından et ve kemiklerin baykuş tarafından sindirildiği ve geri kalanların atıldığı görülmektedir

Balıkkartalı

Balıkkartalları, suyu ayaklarıyla yarıp balığı pençeleriyle yakalayarak avlanmaktadır. Tüyleri su tutmaz ve suya daldıklarında burun delikleri kapanır.

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir