Afrika Kıtası

Afrika kıtası, dünyanın ikinci büyük kıtasıdır ve yerkürenin karasal alanının beşte birini kaplar. Kuzey ve güneyden, aynı mesafede uzanarak ekvatorun her iki yanında yer alır. Afrika’yı Asya’ya bağlayan Süveyş Kanalı’ndaki dar kara parçası dışında tamamen denizle çevrilidir.

Afrika kıtası, yüz ölçümü ve nüfus yoğunluğu açısından dünyanın en büyük ikinci kıtasıdır. Kendisine bitişik kabul edilen adalar ile birlikte 30,8 milyon km²lik alanı ile dünya yüz ölçümünün %6’sını ve dünya üzerindeki toprakların %24,4’ünü kapsar. 1 milyar kişilik nüfusuyla dünya nüfusunun %15’ini barındırır. Afrika, kuzeyde Akdeniz, güneyde Hint Okyanusu, batıda Atlas Okyanusu, doğuda Sina Yarımadası, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı ile çevrelenmiştir. Madagaskar’ı ve çeşitli takımadaları bünyesinde barındırır. Kıtada 54 adet diplomatik olarak tanınmış bağımsız devlet, dokuz bölge ve 3 adet de sınırlı tanınmış devlet bulunur.

Afrika, sıcak bir kıtadır ve hem dünyanın en büyük çölünü hem de bütün yıl yağış alan bölgeleri kapsar. Afrika’nın kuzey ve güney uçlarında Akdeniz iklimi hâkimdir. Kışlar genellikle yoğun yağışlıdır (yüksek kesimlerde kar yağışı); yazları çok kurak ve sıcaktır. Afrika’nın en kurak kısımları yıl boyunca sıcak olan ve yağmurun neredeyse hiç yağmadığı Sahra, Namibya ve Kalahari çölleridir.

Arazinin Görünümü

Afrika Kıtası’nın basık şekli, Batı Avrupa’dan çok daha az sahil şeridine sahip olmasının nedenidir ve birkaç doğal limanı vardır. Afrika çevresindeki adalar küçüktür. Güneydoğusunda yer alan Madagaskar, Afrika’daki adaların en büyüğüdür.

Afrika’nın güneyi ve doğusunun büyük kısmı yüksek platolar diyarıdır. En çarpıcı dağlar, Orta Afrika’nın doğusundaki Ruvenzori ve güneydoğu sahilindeki Drakensberg Sıradağları’dır. Tanzanya’daki Kilimanjaro Dağı en yüksek dağdır.

Afrika’nın kuzeyi ve batısı genellikle alçaktır. Çad Gölü etrafındaki arazi bir iç havzadır ve nehirler sularını bu göle boşaltır. Dünyanın en büyük çölü olan Sahra Çölü de yine kuzeyde yer alır.

Kıtanın kalbinde tropik yağmur ormanı vardır. Burada yağış, yıl boyunca yoğundur. Ormandan uzaklaştıkça, uzun otlardan ve seyrek ağaçlardan oluşan araziler olan savanalar uzanır. Bir nemli bir de kuru mevsimleri vardır. Afrika vahşi hayatının büyük bölümü savanada yaşar; özellikle de Serengeti gibi doğal parklarda.

Dünyanın en büyük nehirlerinden dördü Afrika’da yer alır: Nil, Kongo, Nijer ve Zambezi. Nil, dünyanın en uzun nehridir. Afrika, aynı zamanda dünyadaki en geniş tatlı su göllerine sahiptir. Bunlardan en büyüğü Viktorya Gölüdür. Tanganyika ve Malavi (Nyasa) gölleri yeryüzündeki eh büyük fay olan Rift Vadisi Uzerindedir. Benzer bir vadi de Kızıldeniz’dir.

Dünyanın en büyük şelalelerinden biri olan Viktorya Şelaleleri, Zambiya Zimbabwe sınırındadır. İngilizce ismi, kâşif David Livingstone tarafından verilmiştir. Afrika dilinde ismi (Mosioa-tunya) ‘gürleyen duman’ anlamına gelir.

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir