Ayılar

Ayılar büyük hayvanlardır. En büyük ayı, büyük bir aslanın üç katından daha ağırdır. Donmuş Arktik’ten tropikal ormanlara ka- dar çeşitli doğal ortamlarda yaşarlar. Kutup ayısı;...

Read More >>

Afrika Kıtası

Afrika kıtası, dünyanın ikinci büyük kıtasıdır ve yerkürenin karasal alanının beşte birini kaplar. Kuzey ve güneyden, aynı mesafede uzanarak ekvatorun her iki yanında yer alır....

Read More >>